In activitatea unei societati, exista imprejurari in care trebuie evitata chiar si cea mai mica eroare. Astfel stau lucrurile atunci cand vine vorba despre redactarea contractelor de achizitie publica, care trebuie facuta cu respectarea stricta a tuturor specificatiilor mentionate in caietul de sarcini.

Poti avea siguranta faptului ca respecti toate prevederile impuse de documentul respectiv doar daca apelezi la serviciile unui avocat din Timisoara cu experienta in domeniul achizitiilor publice. Acesta te va ajuta la redactarea corecta sau, daca este cazul, la revizuirea sa, pornind de la o foarte buna cunoastere a legislatiei in domeniu.

Ce este o achizitie publica? Principalele prevederi legislative

Legea 98/2016 privind achizitiile publice defineste in felul urmator acest termen: achiziţia de lucrari, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie publica de catre una ori mai multe autoritaţi contractante de la operatori economici desemnaţi de catre acestea, indiferent daca lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizarii unui interes public.

Alti termeni fundamentali, a caror insemnatate este deplin inteleasa de un avocat Timisoara, sunt cei de oferta, respectiv ofera alternativa. Mai precis, o oferta este actul juridic prin care operatorul economic işi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achiziţie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnica, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire.

In schimb, oferta alternativa este aceea care respecta cerinţele minime şi eventualele cerinţe specifice prevazute in documentele achiziţiei, dar care propune o soluţie diferita, intr-o masura mai mare sau mai mica.

Intelegerea clara a termenilor specifici este asigurata de un avocat din Timisoara. Pornind de aici, vei deveni capabili sa redactezi un contract impecabil.

Considerente care influenteaza procedura de atribuire

Un avocat din Timisoara specializat in domeniu cunoaste criteriile luate in considerare in procedura de atribuire. Pentru contractele de achiziţie publica de lucrari sau de servicii al caror obiect vizeaza realizarea obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrarilor de intervenţie asupra celor existente, autoritatea contractanta alege procedura de atribuire in funcţie de urmatoarele considerente:

• valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii in parte, daca contractul prevede o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;

• valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnica şi asistenţa din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii in parte cumulata cu cea a lucrarilor aferente obiectivului de investiţii, daca acestea fac obiectul aceluiaşi contract de achiziţie publica de lucrari;

• valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnica şi  asistenţa din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii in parte, separata de valoarea estimata a contractului avand ca obiect execuţia lucrarilor aferente obiectivului de investiţii, daca se atribuie contracte distincte de servicii de proiectare tehnica şi asistenţa din partea proiectantului, respectiv de lucrari;

• pentru serviciile specifice aferente unei lucrari cum ar fi verificare proiecte, expertiza, audit  energetic, studiu de impact asupra mediului, scenariu la incendiu, consultanţa, asistenţa tehnica şi altele, care necesita specialişti certificaţi/atestaţi pentru realizarea acestora, se va stabili valoarea estimata a fiecarui serviciu pentru fiecare obiectiv de investiţii in parte şi in funcţie de valoarea obţinuta, pentru fiecare serviciu, se va stabili modalitatea de achiziţie corespunzatoare.

Cu ajutorul unui avocat Timisoara, vei redacta impecabil un contract de achizitii publice, tinand cont de toate prevederile legale si sporindu-ti astfel exponential sansele de reusita.